استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی هوشمند عقیلی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

دریا
ای خدا
چه خبر ز ایران
فردا تو می آیی
خسته
خالق عالم
شکستِ عشق

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید