استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی زنده یاد فرزین


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

باور نکردی
عشق من
همنفس
گریه نکن
مسافر
رطب
هوای یار
پرسپولیس
اگه سوختم
این درسها رو کجا خوندی
فرزند خوبم
ونوس

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید