استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی عارف


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

مخور غصه
اشک بلور
منو محتاج کردی

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید