استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی زنده یاد گیتی پاشایی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

بده من دستاتو
جوانمرد
سنگ تموم

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید