استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی ستار


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


پناه
گریه
بی نظیر
رفاقت

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

tml>