استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی شهلا سرشار


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


عاشقانه با دلم رفتار کن

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید