استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی فرشته


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

ای مرد
آی آدمای عاشق
معبود
چرخ و فلک
حدیث عشق
سلامت می کنم ایران
مهربون باش با خودت

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید