استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی شهرام صولتی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


ایمان
قشنگ خانوم
آهو خانوم

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

ml>