استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی امید


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


حالا که بعد از عمری
اگه بذاره روزگار
امشب می خوام مست باشم
حضرت عشق
عرضم به حضورت
دلخوشی
فرمان عشق
خانه ی بی سقف
سربلند

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

cript>