استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی زنده یاد مازیار


بازگشت به صفحه ی اصلی آثاربگوبگو-کبوتر
من و شمع نیمه جون
ماهیگیر

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید