استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی فریدون فرهی


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

گل کو

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید