استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی مسعود درویش


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

گل از گل شکفته

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید