استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی معین


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


عاشقتر از من چه کسی
بابا
خونه
نیاز
وقتی نیستی
یک طرفه
درکارعشق ما
دعای شب
چه کنم عاشق ایرانم

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید