استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی ناهید دایی جواد


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


غروب کوهستان

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

>