استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی پویا


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


قطره باران
اولین عشق
فکرشو نکن
غروب ساحل
خاطرات
خداحافظی
غریبانه

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید

body>