استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی گوگوش


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار

نامه هایم را بده
داری منو چوب میزنی

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید