استاد جهانبخش پازوکی

گزیده ای از آثار به خوانندگی مارتیک


بازگشت به صفحه ی اصلی آثار


به خدا نه
صدف و سنگ
عزیزم زودتر
یک بار دیگه
آهای آقای داماد
یعنی چه؟

روی تصویر خواننده ی مورد نظرتان کلیک کنید و آثار استاد با اجرای او را بشنوید